Bağımsız denetim alanındaki hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  • TTK Ve Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) Uygun Bağımsız Denetim,
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’Na Uygun Bağımsız Denetim,
  • Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim,
  • ABD’de Kabul Görmüş Muhasebe Ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) Uygun Bağımsız Denetim,
  • Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim,
  • Hazine Müsteşarlığı Sigorta Ve Reasürans Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim,
  • Dünya Bankası, Avrupa İmar Ve Kalkınma Ve İlişkili Kuruluşların Türkiye’deki İştiraklerinin Bağımsız Denetimi,
  • Özel Denetime Yönelik Bağımsız Dış Denetim Çalışmaları Ve Raporlarının Hazırlanması,