Günümüzde hızlı teknolojik ve ekonomik gelişmeler yaşanması, ülkeler ve kişiler arasındaki ticari, ekonomik, sosyal ilişkilerin artması ve bu ilişkilerin artarak tüm dünyayı kapsamı altına alması sonucunu beraberinde getirmektedir. Artan sayıdaki bu bağlantılar şirketlerin ekonomik ilişkilerini derinden etkileyerek mal ve fon hareketlerinin artmasına ve iktisadi işlemlerin karmaşıklaşmasına yol açmaktadır. Karmaşıklaşan ekonomik yapının getirdiği rekabet ve ekonomik koşullar, şirketlerin rekabet gücünü devam ettirebilmeleri için kendilerini yenilemelerini, operasyonel ve finansal açıdan yeniden yapılandırmalarını zorunlu kılmaktadır.

Diğer taraftan şirketlerin bölünme, birleşme veya devir işlemlerinin vergisel sonuçları da bulunmakta olup bu işlemler vergi planlaması açısından da elverişli olabilmektedir.

Şirketlerin yeniden yapılandırması, bir ya da daha fazla unsurunun yeniden tasarlanmasını gerektirir. Yapılarında değişiklik yapmak isteyen şirketlerin bu yapılandırmayı doğru uygulayamaması, şirketin rekabet gücünün azalmasına, ekonomik durumunun bozulmasına veya istenmeyen vergisel sonuçlara neden olmaktadır. Şirketlerin yeniden yapılandırma sürecinde ortaya çıkan bu sonuçlar, şirketler açısından ağır sonuçlara neden olabilecektir. Bu nedenle, şirketlerin yeniden yapılandırılması aşamasında profesyonel hizmet alınması oldukça önemlidir.

şirketinizin vergisel, finansal ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırması aşamasında, size tüm alternatifleri gösteriyor, sizin için en verimli alternatifi uygulamanıza yardımcı olabilecek desteği hem teoride hem de uygulamada veriyoruz.

BİRLEŞİM NEKS olarak bu kapsamda,

 • Birleşme, bölünme ve devir işlemlerine yönelik şirketlerin uygulayabilecekleri en uygun alternatiflerin sunulması ve raporlanması
 • Şirketin operasyonel yeniden yapılanma sürecinin yürütülmesi ve tedarik zincirinin vergisel açıdan dizayn edilmesi
 • Operasyonel ve finansal destek yönetimi
 • Uluslararası şirket ve holding yapılarının yenilenmesi
 • Uluslararası şirket satın alma ve birleşmesi durumlarında vergi ve transfer fiyatlandırması
 • Şirket yeniden yapılandırmalarının ticaret, vergi ve sermaye hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Vergi Riski Değerlendirmesinin (Tax Due Diligence) yapılması
 • Halka açık ortaklıkların birleşme ve bölünme işlemleri,
 • Yüksek finansal risk altındaki şirketlerin yeniden yapılandırması,
 • Finansal durumun daha anlaşılabilir hale getirilmesi amacıyla kurumsal sadeleştirme çalışması,
 • Ulusal veya uluslararası anlaşmazlıklara yönelik çözümler getirilmesi,

konularında danışmanlık hizmet vermekteyiz.