Şirketimizce Dış Ticaret, Kambiyo ve Serbest Bölgeler mevzuatı kapsamında mükelleflere;

  • Genel Gümrük Uygulamaları,
  • Serbest Bölgeler,
  • KKDF Mevzuatı,
  • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 32 sayılı Karar, Cumhurbaşkanlığı Kararları ve buna ilişkin Tebliğler,

Konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.