Yabancı Mükellefler

Yabancı mükelleflerin Türkiye’de faaliyet gösterirken yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ve kendilerine sağlanan avantajları bilmeleri hem söz konusu mükellefler hem de ülkemiz açısından son derece önemlidir. […]

Vergi İncelemeleri

Vergi incelemeleri konusunda sunulan belli başlı hizmetler aşağıdaki gibidir: Vergi inceleme elemanlarıyla iletişimin ve inceleme sürecinin yürütülmesi, İnceleme tutanaklarının gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve imzalanması esnasında […]

Uluslararası Vergilendirme

Ülkemizin taraf olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve etkileri analiz edilmek suretiyle yurtdışında yatırım yapacak yurtiçi yatırımcılar ile Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara vergisel […]

Transfer Fiyatlandırması (Analiz-Raporlama)

Transfer fiyatlandırması uygulamaları kapsamında sunulan belli başlı hizmetler aşağıdaki gibidir: Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması, Uygulanacak transfer fiyatlandırması yönteminin tespiti konusunda Maliye Bakanlığı ile yapılacak […]

Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Tam tasdik yaptırılması, esas itibarıyla, mali müşavirlik hizmeti alınmasını ve bu nedenle T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olası bir vergi denetimi sürecinde tespit edilebilecek hatalı […]

ÖTV İade Raporu Hazırlanması

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında; Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu, Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu, Özel Tüketim Vergisi iade […]

KDV Çözümleri ve İadeler

Katma Değer Vergisi (KDV) nispeten yeni bir vergi türü olmasına rağmen dünyada 160’dan fazla ülkede uygulanmaktadır. En büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan […]