Yabancı Mükellefler

Yabancı mükelleflerin Türkiye’de faaliyet gösterirken yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ve kendilerine sağlanan avantajları bilmeleri hem söz konusu mükellefler hem de ülkemiz açısından son derece önemlidir. […]