Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş., 2001 yılında kurulmuş, SPK’nun 18.01.2002 Tarih ve 5/65 Sayılı Kararı ile Bağımsız Denetim yapma yetkisine sahip olmuştur.

Ortaklarının tamamı 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında Yeminli Mali Müşavir statüsündedir.

2022 yılı itibariyle Uluslararası denetim firması olarak JPA International şirketiyle iş ortaklığı sözleşmesi imzalanmıştır.

Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş., Bağımsız Denetim Şirketi olarak Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık şirketlerin, EPDK’ya tabi şirketlerin ve KGK denetimlerinde yetkili kılınmıştır.

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca şirketimizin verilen yetkiler çerçevesinde onay yetkisi bulunmaktadır.

Şirketimiz Vergi Hukuku ve Ticaret Hukuku ile ilgili mevzuat uygulama ve danışmanlığı, EPDK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili denetim, vergi denetimi, bağımsız dış denetim, tam tasdik hizmetleri, özel denetim hizmetleri, yönetim danışmanlığı ile ilgili konularda şirketlerin taleplerini karşılamaktadır.