1955 İskenderun / Hatay doğumlu. 1977 yılında T.C. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden  mezun oldu. 01.01.1979 – 30.09.1985 tarihleri arasında Ankara’da T.C. Maliye Bakanlığı – Maliye Teftiş Kurulun da  Maliye Müfettişi olarak görev aldı.

02.10.1987 tarihinden itibaren Mali Müşavir, 19.02.1990 tarihinden itibaren ve halen Yeminli Mali Müşavir olarak İskenderun’da serbest meslek faaliyetinde bulunmaktadır.  

Evli ve iki çocukludur.