Yabancı mükelleflerin Türkiye’de faaliyet gösterirken yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ve kendilerine sağlanan avantajları bilmeleri hem söz konusu mükellefler hem de ülkemiz açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, yabancı mükelleflerin Türkiye’de hukuki, mali ve finansal konularda ihtiyaç duydukları desteklere kolay bir şekilde erişim sağlamaları, ülkemize yapacakları yatırım konusunda kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır.

Bu kapsamda ülkemizde faaliyet gösteren yabancı mükelleflere,

  • Uluslararası vergilendirme,
  • Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve İkili Anlaşmalar
  • Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişilerin vergilendirilmesi,
  • Yabancı işletmeleri ilgilendiren hukuki, mali ve finansal konular,
  • Serbest bölgeler,
  • Vergi uygulamaları

gibi konularda ihtiyaç duydukları her türlü teknik desteği vermekteyiz.