Katma Değer Vergisi (KDV) nispeten yeni bir vergi türü olmasına rağmen dünyada 160’dan fazla ülkede uygulanmaktadır. En büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan oranlarla kıyaslandığında, Türkiye’de uygulanan %18 KDV oranı oldukça düşük seviyelerdedir. KDV oranı açısından bakıldığında Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar önemli bir rekabet avantajına sahiptir.

Bununla birlikte, Türkiye’de uygulanan iade sistemi nedeniyle işletmeler iki farklı yük altında kalmaktadır. Bunlardan birincisi, tam istisna kapsamında olmayan veya indirimli oran uygulanmayan teslimlerde; işletmeler tarafından yüklenilen KDV, işletme bilançolarında yıllarca devreden KDV olarak yer almakta ve bu durum işletmeler açısından çok ciddi bir maliyet unsuru olmaktadır. Özellikle yatırım aşamasında bulunan işletmelerde devreden KDV artmakta ve yatırım üzerinde ek bir finansal yük oluşturmaktadır. İşletmelerin KDV sistemi dolayısıyla katlandıkları ikinci yük ise iade mekanizmasında gerçekleşen gecikmelerdir. Tam istisna kapsamında olan veya indirimli oran uygulanan hizmet ifaları ve teslimlerde, KDV iade sürecinin uzaması, iadenin alındığı tarihe kadar işletmeler açısından finansal bir yük oluşturmaktadır.

Uzman ekibimizle öncelikle işletmelerin organizasyon yapısını ve tedarik süreçlerini analiz ederek, işletmeler için en uygun organizasyon yapısı ve tedarik sürecini belirlemektedir. Böylece, işletme bünyesinde gereksiz yere devreden KDV oluşması engellenmekte ve işletmeler üzerinde kalan KDV dolayısıyla oluşan finansman yükü minimize edilmektedir.

KDV iade sürecinde yaşanan sıkıntıların bir kısmı KDV iade raporlarında yer alan eksiklikler nedeniyle oluşmakta olup, hızlı ve güvenilir denetim süreci ve zamanında raporlama ile işletmelerin KDV iadelerini en hızlı şekilde gerçekleştirmektedir. Yapılan araştırmalar, tam tasdik kapsamında olan şirketlerin iade alma süresinin daha kısa olduğunu ortaya koymaktadır. Düzenli olarak KDV iadesi alan işletmelere, tam tasdik hizmeti de alınmasını tavsiye etmektedir.

KDV İadesine Yönelik Ne Tür Hizmetler Alabilirsiniz?

  • KDV iadesi talebinde bulunacak firmalarda uygun sistemin kurulması,
  • Maliye Bakanlığının yaptığı düzenlemeler çerçevesinde; ihracat işlemleri, indirimli orana tabi işlemler, tevkifata tabi işlemler gibi iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin KDV iade ve mahsup işlemlerinin yapılması,
  • KDV iadesine yönelik hesaplamaların yapılması ve iade sürecine ilişkin diğer tüm işlemlerin takibi,
  • Mahsup sürecinde vergi dairesinden gelen kontrol raporlarına ilişkin açıklamaların yapılması ve karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi,
  • KDV İadesine ilişkin danışmanlık hizmetleri,

konusunda siz müşterilerimize en uygun önerileri getiriyor ve uyguluyoruz.

Uzman kadromuz ile hem iade kapsamındaki işletmelere güvenilir, doğru ve hızlı hizmet sunarak onların iade taleplerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmekte hem de şirket organizasyon yapısını ve tedarik sürecini analiz ederek KDV dolayısıyla oluşan finansman yükünü minimize etmekte ve şirketlerin karlılığının artmasına yardım etmektedir.