İşletmeler bünyesindeki muhtemel yolsuzluk, hile ve suistimallar yalnızca işletmeler için değil, işletmenin ticari faaliyette bulunduğu diğer işletmeler, kredi verenler ve hatta ödenmesi gereken vergiyle ilgili olarak devlet açısından da risk oluşturmaktadır ve öngörülmeyen zararların meydana gelmesine zemin hazırlayabilmektedir.

Şirketimiz hile ve suistimal denetimlerinde, bu tür sorunların ortaya çıkarılmasının yanısıra bu sorunların engellenmesine yönelik mekanizmalar üretilmesi ve bunların denetimi noktasında hizmet sunulmaktadır.