Teknolojinin finansal sisteme katkısıyla birlikte, para hızlıca dünyanın bir ucundan başka bir ucuna kolayca gidebilmektedir.

Bununla birlikte söz konu paranın kaynağı veya varış yerindeki kullanım amacı kara para aklama, terörizmin finansmanı ve ulusal ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne ilişkin diğer tehditler ile ilişkilendirilebilir.

Ülkemizde MASAK, uluslararası alanda da FATF (Finansal Eylem Görev Gücü) bu alandaki yetkili otoritelerdir.

MASAK bünyesinde yaklaşık 3 yıl boyunca görev yapmanın verdiği tecrübe ve bilgi birikimiyle size güvenilir bilgi sunmak suretiyle doğru adım atmanızı sağlıyoruz.

Ayrıca ilgili mevzuat gereğince “yükümlü” sayılan mükelleflere 5549 sayılı Kanun kapsamında ve diğer konularda eğitim hizmeti de verilmektedir.