İşletmelerin kurumsal yönetim alanında attığı adımların bir anlam kazanmasında ve beklenen gelişmeyi sağlamasında iç denetim faaliyetleri giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Bir başka deyişle işletmelerin kurumsallaşmadan beklediği katma değerin sağlanmasında ve artmasında iç denetim mekanizmalarının kurulması veya iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Şirketimiz riski daha kolay öngörebilmeleri, erken tespit edebilmeleri ve belirsizlikleri minimum düzeye indirmeleri konusunda, işletmelere iç denetim birimi kurulmasının yanısıra mevcut iç denetim sistemlerinin etkinliğini arttırma konusunda da hizmet vermektedir.