Vergi incelemeleri konusunda sunulan belli başlı hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Vergi inceleme elemanlarıyla iletişimin ve inceleme sürecinin yürütülmesi,
  • İnceleme tutanaklarının gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve imzalanması esnasında destek sağlanması,
  • Rapor Değerlendirme Komisyonu (RDK) nezdinde mükellefin temsil edilmesi,
  • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma toplantılarına katılım sağlanması.