İç Denetim

İşletmelerin kurumsal yönetim alanında attığı adımların bir anlam kazanmasında ve beklenen gelişmeyi sağlamasında iç denetim faaliyetleri giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Bir başka deyişle […]

Özel Amaçlı Denetim

Denetim süreçlerinde, şirketi geleceğe taşıma ve şirketin ekonomik sürekliliğini sağlama odaklı çalışmaktadır. Bu doğrultuda, genel amaçlı denetimlerin yanında, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özel amaçlı denetim hizmeti […]

Hile ve Suistimal Denetimi

İşletmeler bünyesindeki muhtemel yolsuzluk, hile ve suistimallar yalnızca işletmeler için değil, işletmenin ticari faaliyette bulunduğu diğer işletmeler, kredi verenler ve hatta ödenmesi gereken vergiyle ilgili […]

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim alanındaki hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: TTK Ve Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) Uygun Bağımsız Denetim, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’Na […]