ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri veren uzman bir kuruluştur.
Esenlik YMM Ltd. Şirketi’nin vermiş olduğu danışmanlık ve denetim hizmetleri ekonominin tüm sektörlerini kapsamakta olup geniş bir hizmet yelpazesine yayılmıştır. Şirketin ortakları, daha önceleri Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanlığı görevinde bulunmuş, hepsi Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahip kişilerdir.
Şirketin Yeminli Mali Müşavirlerinden Ergun ŞENLİK aynı zamanda Bağımsız Denetim yapan Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin de kurucusu ve sorumlu denetçisidir.