Denetim süreçlerinde, şirketi geleceğe taşıma ve şirketin ekonomik sürekliliğini sağlama odaklı çalışmaktadır. Bu doğrultuda, genel amaçlı denetimlerin yanında, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özel amaçlı denetim hizmeti de sunmaktayız.

Müşteriler tarafından istenen mali durumun tespiti, şirket alım satım süreçlerinde alım satıma konu şirketlerin değerlerinin tespiti, hile ve yolsuzlukların tespit edilmesi gibi daha spesifik konularda özel amaçlı denetim yapılması konusunda müşterilerimize destek vermekteyiz.

Özel amaçlı denetim çalışmaları kapsamında sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı aşağıdadır:

  • Vergi beyannamesi ekindeki finansal tablolar setinin  vergi esaslı muhasebe düzenlemelerine uygunluğunun denetimi,
  • Şirket alım satım süreçlerinde alım satıma konu şirketlerin değerlerinin tespiti,
  • İşletmenin kreditörleri için nakit akışı bilgisine ilişkin nakit tahsilat ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkelerine uygunluğun denetimi,
  • Düzenleyici bir kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla ilgili kurum tarafından oluşturulan finansal raporlama kurallarına uygunluğun denetimi,
  • Tahvil, kredi ve hibe sözleşmeleri gibi sözleşmelerin finansal raporlama kurallarına uygunluğunun denetimi,
  • Teşvik, destek ve fon sağlayan kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla söz konusu kurum tarafından oluşturulan düzenlemelere uygunluk denetimi.