Tam tasdik yaptırılması, esas itibarıyla, mali müşavirlik hizmeti alınmasını ve bu nedenle T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olası bir vergi denetimi sürecinde tespit edilebilecek hatalı veya eksik uygulamaları azaltır.

Tam tasdik yaptıran mükelleflerin, birtakım istisna, indirim ve iade imkanlarından yararlanabilmek için ayrıca tasdik raporu düzenlettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş belgeler olarak kabul edilir. Tam tasdik yaptıran işletmeler, vergi inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.