Transfer fiyatlandırması uygulamaları kapsamında sunulan belli başlı hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
  • Uygulanacak transfer fiyatlandırması yönteminin tespiti konusunda Maliye Bakanlığı ile yapılacak Peşin Fiyatlandırma Anlaşması sürecinin yönetilmesi,
  • Mükelleflerin mevcut uygulamalarının transfer fiyatlandırması hükümleri kapsamında değerlendirilerek görüş bildirilmesi,
  • Kurumlar vergisi mükelleflerince doldurulacak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” konusunda destek sağlanması.